نمایش 1–44 از 354 نتیجه

مشاهده فیلترها

حواستو جمع کن 2

تمرکز و دقت – مفاهیم کاربردی

8,000 تومان

حواستو جمع کن 3

شناخت شکل‌ها – تفاوت و تشابه

8,000 تومان

حواستو جمع کن 4

آموزش مفاهیم ریاضی – مفاهیم متضاد

8,000 تومان

حواستو جمع کن 5

آموزش مفاهیم علوم – شناخت و طبقه‌بندی جانوران

8,000 تومان

حواستو جمع کن 6

آموزش ریاضی – شناخت اعداد 1 تا 5

7,000 تومان

حواستو جمع کن 7

آموزش ریاضی – شناخت اعداد 5 تا 9

8,000 تومان

حواستو جمع کن 8

آموزش ریاضی – شناخت اعداد 1 تا 9

8,000 تومان

حواستو جمع کن 9

آموزش مفاهیم علوم – شناخت و طبقه‌بندی گیاهان

8,000 تومان

حواستو جمع کن 1

تشخیص و ارتباطات – تطابق و هماهنگی

8,000 تومان

حواستو جمع کن 10

آموزش مفاهیم علوم – آشنایی با کاربرد وسایل مختلف

8,000 تومان

حواستو جمع کن 11

آموزش مفاهیم علوم – ارتباطات محیط اطراف ما

8,000 تومان

حواستو جمع کن 12

آمادگی برای نوشتار – هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه‌چین

8,000 تومان

حواستو جمع کن 24

مهارت‌های استدلال – تقویت تمرکز و دقت

8,000 تومان

حواستو جمع کن 23

داستان خوانی – توالی و زنجیره‌ی تفکر

8,000 تومان

حواستو جمع کن 22

تقویت حافظه‌ی بینایی – فعالیت‌های حافظه‌ی دیداری

7,000 تومان

حواستو جمع کن 21

آشنایی با چهار فصل – آب و هوا، میوه‌ها، لباس‌ها و مراسم

8,000 تومان

حواستو جمع کن 20

مشاغل و فعالیت‌ها – آشنایی با فعالیت‌ها، محل کار و وسایل کار

8,000 تومان

حواستو جمع کن 19

نوشتن اعداد 1 تا 10 – آموزش ترتیب اعداد – اعداد قبل و بعد

8,000 تومان

حواستو جمع کن 18

تطابق و الگو برداری – تقویت درک فضایی

8,000 تومان

حواستو جمع کن 17

مهارت‌های خواندن و نوشتن – حروف نویسی

6,500 تومان

حواستو جمع کن 16

آماده‌سازی برای نوشتن – دفتر تمرین لوح نویسی

8,000 تومان